โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
 
 
หัวข้อ : ตัวอย่าง การวิเคราะห์ swot
jeab ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
UID: 13
สำคัญ: 1
โพส: 287
เงิน: 297 บาท
ความดี: 253 แต้ม
เครดิต: 300 แต้ม
จิตพิสัย: 0 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2010-04-22
ใช้งานล่าสุด: 2014-01-27

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ swot

อ้างอิง: กระทำโดย OnLineJung โดยการย้ายจากกระดานข่าว การศึกษา เมื่อเวลา(2010-10-03)
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ ผู้นำทางด้านธุรกิจร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ เปิดให้บริการอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่มทั้งในและต่างประเทศมาเป็นเวลากว่า 30 ปี รวมกว่า 230 สาขา โดยบริษัทได้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ เอส แอนด์ พี ซึ่งแบ่งจำแนกประเภทธุรกิจเป็นร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ในประเทศ, ร้านอาหารในต่างประเทศ มีโรงงานทั้งหมด 4 แห่ง โดยแบ่งเป็นโรงงานผลิตเบเกอรี่ จำนวน 3 แห่ง และโรงงานผลิตอาหารแช่แข็ง 1 แห่ง กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทฯ แยกเป็นแต่ละแบรนด์ซึ่งจะเน้นให้ความสำคัญทางด้านผลิตภัณฑ์และด้านการบริการให้เหมาะสมกับลูกค้าหลักในแต่ละแบรนด์นั้นๆ ปัจจุบันธุรกิจ S&P เป็น แบรนด์หลักซึ่งเป็นธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ที่ให้บริการแก่ครอบครัวในระดับกลาง นอกเหนือจากนี้ เอสแอนด์พี ยังมีบริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน บริการอาหารปิ่นโต บริการจัดเลี้ยงในนาม “Caterman” มี ร้านอาหารทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันในตลาด เช่น Bluecup Coffee , ขนมไหว้พระจันทร์มังกรทอง , และผลิตภัณฑ์ Delio ที่แพร่หลายในซุปเปอร์มาเก็ต ทั่วไป
บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ต้นทุนของวัตถุดิบหลัก และต้นทุนในการผลิต ราคาขายผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง หรือเกณฑ์ราคาขายโดยทั่วไปในตลาด อัตราผลกำไรขั้นต้นที่ต้องการสร้างจากผลิตภัณฑ์กลุ่มนั้นๆ ส่วนธุรกิจอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งมีแนวโน้มที่จะขยายตัวสูง สอดคล้องกับวิถีชีวิตอันรีบเร่งของกลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่ในเขตเมือง แม้ว่าในปีที่ผ่านมา จะมีผู้ผลิตหลายรายเข้ามาแข่งขันในตลาดนี้มากขึ้น แต่ธุรกิจอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของบริษัทฯ ก็ยังคงมีอัตราการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ ทั้งนี้ นอกจากความพยายามในการพัฒนาเมนูอาหารใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดแล้ว บริษัทฯ ยังได้เริ่มเน้นช่องทางการตลาดใหม่ โดยการขายให้ผู้ใช้โดยตรง ซึ่งนับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

จุดแข็ง (Strength)
1. พนักงานมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำงาน
2. มี Empowerment คือ มีการมอบอำนาจการตัดสินใจให้พนักงานในการปฏิบัติงานในระดับหนึ่ง ทำให้พนักงานมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
3. รสชาติและคุณภาพของสินค้าเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. ความมีชื่อเสียงของตราสินค้า(ยี่ห้อ) S & P ทำให้สินค้าเป็นที่ยอมรับ
5. การมีบรรจุภัณฑ์สวยงาม สามารถดึงดูดใจลูกค้า
6. ตำแหน่งร้านอยู่ในทำเลที่ดี (อยู่ด้านหน้าร้านแรก) ลูกค้ามาใช้บริการได้สะดวก
จุดอ่อน (Weakness)
1. มีปัญหาในขั้นตอนการทำกาแฟที่ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควร ทำให้ลูกค้ารอนาน
2. ระบบการชำระเงินเป็นการคีย์ระรหัสสินค้า ไม่มีการนำระบบ Barcode มาใช้ ซึ่งทำให้เสียเวลาในการคีย์ข้อมูล และอาจข้อผิดพลาดได้
3. พบปัญหาในด้านพนักงาน ที่ขาดมนุษยสัมพันธ์กับลูกค้า
4. ไม่ทราบความพึงพอใจของลูกค้า (customer feedback) หรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
โอกาส (Opportunity)
1. สภาวะทางเศรษฐกิจกำลังเริ่มฟื้นตัวจากปีที่ผ่านๆ โดยมีอัตราการเติบโตที่ไม่สูงมากนัก แต่ก็จัดได้ว่าประชากรมีการใช้จ่ายมากขึ้น จึงเป็นโอกาสในการในการขายสินค้าได้มากขึ้นด้วย
2. จากการที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาและก้าวหน้ามากขึ้น ส่งผลให้กระบวนการผลิตสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ
3. กระแสการรณรงค์ให้บริโภคสินค้าไทย ภายใต้ คำขวัญ “ ไทยทำไทยใช้ไทยเจริญ ” เป็นการช่วยส่งเสริมการบริโภคของประชาชนให้หันมาใช้สินค้าภายในประเทศ ส่งผลดีต่อร้าน S & P ซึ่งเป็นร้านเบเกอรี่ของคนไทย
อุปสรรค(Threat)
1. การบริโภคสินค้าของประชาชนในปัจจุบัน จะมีการใส่ใจต่อสุขภาพกันค่อนข้างมาก จะมีการเลือกซื้อสินค้าที่ดีและมีประโยชน์ รวมทั้งการบริโภคของกลุ่มวัยรุ่นจะนิยมบริโภคสินค้าที่มีแครอรี่ต่ำ เพราะไม่ต้องการมีน้ำหนักที่มากเกินไป หรือไม่ต้องการอ้วนนั้นเอง ซึ่งจากสภาวะการดังกล่าวส่งผลต่อสินค้าเบเกอรี่ของร้านS & P เนื่องจากสินค้าจำพวกเบเกอรี่เหล่านี้มีปริมาณแครอรี่ค่อนข้างสูง และผู้บริโภคจะซื้อในปริมาณไม่มาก เพราะกลัวอ้วน
2. คู่แข่งขันมีสินค้าที่หลากหลายและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายทำให้คู่แข่งสามารถแย่งส่วนแบ่งของกลุ่มลูกค้าจากร้านS & P เบเกอรี่ ช็อพ ได้พอส


 
jeab ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
UID: 13
สำคัญ: 1
โพส: 287
เงิน: 297 บาท
ความดี: 253 แต้ม
เครดิต: 300 แต้ม
จิตพิสัย: 0 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2010-04-22
ใช้งานล่าสุด: 2014-01-27
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
การบริหารกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จขององค์กร กรณีศึกษา บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจสถานีวิทยุโทรทัศน์ไอทีวี โดยบริษัทได้รับสัมปทานลักษณะ สร้าง-โอน-ดำเนินงาน จากสำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี (สปน.)ให้เป็นผู้จัดสร้างสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบ ยู เอส เอฟ ทั่วประเทศไทยและรวมถึงเป็นผู้ดำเนินการบริหารสถานีเป็นระยะเวลา 30 ปีสิ้นสุดวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 ตามสัญญาวันที่ 3 กรกฎาคม 2538 และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 25 เมษายน 2543 ตามสัญญาสัมปทาน บริษัทตกลงโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินอาคาร อุปกรณ์ในการดำเนินการรวมทั้งทรัพย์สินอื่นใดที่มีไว้เพื่อดำเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ตามสัญญาฉบับดังกล่าวให้แก่ สปน. เมื่อได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งแล้วเสร็จ โดยบริษัทจะได้สิทธิในการใช้ทรัพย์ดังกล่าวและเป็นเจ้าของเวลาออกอากาศรวมทั้งเป็นผู้ได้รับรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมดทั้งนี้ บริษัทจะต้องจ่ายผลประโยชน์ ตอบแทนแก่ สปน. ในอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาสัมปทานเป็นร้อยละของรายได้ทั้งหมดของบริษัทหรือมีจำนวนเงินขั้นต่ำทั้งสิ้น 25,200 ล้านบาท ตลอดอายุสัมปทาน
ปัจจุบันในการดำเนินงานของสถานีฯ ทั้งหมดอยู่ภายใต้บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้แก่ บริษัทอาร์ต แวร์ มีเดีย จำกัด สถานีฯ มีเครือข่ายสถานีที่ใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอล ทำให้การส่งสัญญาณมีความคมชัด ทั้งภาพและเสียงโดยมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและทันสมัยมีความพร้อมของทีมงานประกอบกับสถานีฯ มีความโดดเด่นในการเป็นสถานีข่าวและสาระความรู้ทั้งยังเสนอรายการบันเทิงคุณภาพควบคู่กันไป
3) การวิเคราะห์ SWOT
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรและสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรพบว่า

จุดแข็ง (Strength) มีดังนี้
1)คุณภาพของรายการในการนำเสนอข่าวสารที่รวดเร็ว ฉับไว
2)สามารถส่งสัญญาณได้ครอบคลุมทั่วประเทศ
3)บุคลากรมีความรู้ ความสามารถสูง
4)อัตราค่าโฆษณาของทางสถานีไอทีวี
5)มีการพัฒนารูปแบบรายการที่สนองตอบผู้ชม
6)กลุ่มบริหารมีความสามารถ มีความน่าเชื่อถือ
7)มีสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทใหญ่ๆ
8)มีประสิทธิภาพในการบริหารทรัพย์สินที่ดี
9)มีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
10)มีโครงสร้างขององค์กรที่ดี
11)มีการแตกบริษัทออกเป็นบริษัทในเครือ
12)มีการดำเนินธุรกิจครบวงจร
13)มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

จุดอ่อน (Weakness) มีดังนี้
1)ภาพลักษณ์ของสถานีไอทีวีไม่ดี
2)ขาดความสามารถในการทำกำไร
3)ขาดความหลากหลายของสายการผลิต
4)การจัดผังรายการยังไม่สนองตอบความต้องการของผู้ชม
5)การโฆษณาประชาสัมพันธ์มีน้อย
6)ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
7)ขาดความแปลกใหม่ของรูปแบบรายการต่างๆ
8)ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงาน

โอกาส (Opportunities) มีดังนี้
1)อุตสาหกรรมสถานีวิทยุโทรทัศน์มีขนาดใหญ่
2)อุตสาหกรรมเป็นลักษณะผู้ขายน้อยราย
3)มูลค่าและอัตราการขยายตัวของตลาดโฆษณาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4)แนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้น
5)กลุ่มผู้ชมเป้าหมายขยายตัวเพิ่มขึ้น
6)ระดับการศึกษาของคนไทยเพิ่มขึ้น
7)อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโทรทัศน์เพิ่มมากขึ้น
8)การพิจารณามอบรางวัลต่างๆที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการเกี่ยวกับโทรทัศน์
9)การวัดความนิยมของสถานีในรายการต่างๆ (TV rating)

อุปสรรค์ (Threat) มีดังนี้
1)การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีบทบาทกับสถานีโทรทัศน์
2)มีการแข่งขันในอุตสาหกรรมสูง
3)การข้าสู่ธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่
4)กระแสของผู้ชมเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
5)ผู้บริโภคเบื่อหน่ายกับรูปแบบรายการเดิมๆและผู้ดำเนินรายการเดิมๆ
6)ผู้บริโภคยังยึดติดกับค่านิยมเดิมๆ
7)กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการประกอบการกิจการโทรทัศน์ที่เข้มงวดเพิ่มขึ้น
8)ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อินเทอร์เน็ต
9)ปัญหาเรื่องอิทธิพลมืดทางวงการโทรทัศน์
แล้วนำมาประเมินให้คะแนนด้วยการวิเคราะห์ TOWS Matrix สรุปได้ว่าปัจจุบันบริษัท อยู่ในสถานการณ์ที่บริษัทมีความเข้มแข็งในองค์กร แต่ก็มีอุปสรรคทั้งในและจากภายนอกองค์กรมากพอควร ดังนั้นบริษัทจะต้องดำเนินกลยุทธ์โดยพยายามใช้จุดแข็งที่องค์กรมีไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณภาพของรายการข่าวเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการผลิตรายการ หรือความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน ฯลฯ เพื่อขจัดอุปสรรคต่างๆ  ที่เกิดขึ้น

jeab ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ช่วยผู้ดูแล
UID: 13
สำคัญ: 1
โพส: 287
เงิน: 297 บาท
ความดี: 253 แต้ม
เครดิต: 300 แต้ม
จิตพิสัย: 0 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2010-04-22
ใช้งานล่าสุด: 2014-01-27
บ. wel - mart      
Wal-mart ดำเนินกิจกรรมภายใต้ชื่อ War-mart และ Sam’s club เป็นร้านค้า discount store ร้านขายของราคาประหยัดมีจำนวนสาขามากถึง 3406 แห่ง และ Super center เมื่อตรวจตราการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและทำกำไรสูงและมีการพัฒนาสินค้าจำนวนมาก ยกระดับให้บริการ โดยให้ระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในองค์การและพัฒนาด้านทีมงานบริหารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รับประกันความพอใจให้กับลูกค้าและถือนโยบายด้านการตลาดคำวิจารณ์มีสะท้อนกลับต่อความคิด และเริ่มนโยบายการตลาดใหม่ เช่นการทักทายกับผู้บริโภค การตกแต่งร้านค้าให้ดูอบอุ่น รวมทั้งการให้บรรจุภัณฑ์ ที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ได้แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างอันประณีตงดงามและทันสมัยในการจัดการด้านปฏิบัติงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งผลสำเร็จดังกล่าวส่งผลให้ Wal-mart เป็นกิจการการที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของ Fortune
กลยุทธ์ที่ใช้กับคู่แข่งขัน
• สินค้ามีราคาถูกทุกวัน มีคุณภาพดีและมีสินค้าแบบ One Stop Shopping ซึ่งแวะที่เดียวได้สินค้าครบทุกอย่าง
• ครอบคลุมพื้นที่ตามความต้องการของลูกค้า
• มีโกดังสินค้าภายในรัศมี 6ชม.จากที่ตั้งโกดังเพื่อสะดวกและความรวดเร็วในการขนถ่ายสินค้า
• มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและควบคุมระบบหมุนเวียนของสินค้า ใช้ Scanning bar code เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ Check Out ของลูกค้า และมีระบบดาวเทียมเพื่อการสื่อสารที่ทันสมัย
• รณรงค์ใช้สินค้าที่รักษาสิ่งแวดล้อมและสินค้าที่ผลิตในประเทศ
• มีการวิจัยและพัฒนา ทดสอบสินค้าใหม่ๆเพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและมีคุณภาพดีกว่าเดิม
    จะเห็นได้ว่าการทำงานเป็นกลุ่มของ Wal-mart มีความเหมาะสมสำหรับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันมาก สำหรับองค์การขนาดใหญ่ มีพนักงานเป็นจำนวนมาก การให้บริการสินค้าหลายประเภทหลายรูปแบบและมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอคือ การให้บริการไม่ทั่วถึงและไม่เท่าเทียมกัน เมื่อมีการทำงานเป็นกลุ่มสามารถลดปัญหาเหล่านี้ได จะสังเกตได้ว่าการทำงานเป็น Team Work เหมาะสมกับงานประเภทสร้างแรงจูงใจในการให้บริการได้ดี เช่นความสามารถในการเลือกสินค้า การค้นหาสินค้า ความเป็นกันเองกับลูกค้า หรือแนะนำบริการต่างๆ เป็นต้น เพราะงานประเภทนี้มีกลไกในการทำงานไม่ซับซ้อน แต่งานประเภทที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือมีกระบวนการที่ซับซ้อนในการทำงานหลายคนจะเกิดความผิดพลาดได้มาก เช่น การควบคุมปริมาณสินค้า หรือการชำระค่าสินค้า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม Wal-mart ใช้การทำงานเป็น Team Work ควบคู่กันไปกับการสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานด้วย

กลยุทธ์ที่นำมาวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดแนวทางที่ดีที่สุดในองค์การ

STRENGTH (จุดแข็ง)
• สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
• สินค้ามีคุณภาพสูงและหลากหลาย
• มีส่วนแบ่งด้านการตลาดมากกว่าคู่แข่งขัน
• ชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่รู้จักดี
• บริการที่รวดเร็วด้วยระบบคอมพิวเตอร์และดาวเทียม
• ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง
• มีฐานะการเงินและสภาพคล่องที่ดี

WEAKNESS (จุดอ่อน)
• การประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยมาก
• มีหนี้สินเป็นภาระผูกพันสำหรับเช่าซื้อในระยะยาวเป็นจำนวนมากเกินไป

OPPORTUNITY (โอกาส)
• เปิดตลาดเสรีทำให้มีแนวโน้มการขยายตัวเข้าไปสู่ตลาดใหม่ได้ดีและเป็นที่นิยมและยอมรับทั่วไป
• มีการพัฒนาการบริหารและเทคโนโลยีใหม่
• สังคมให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
• ธุรกิจค้าปลีกเลิกกิจการ

THREAT (อุปสรรค)
• ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ
• มีคู่แข่งขันจำนวนมากราย
• อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมคงตัวและมีแนวโน้มลดลง
• จุดอิ่มตัวทางการตลาดของผู้บริโภค
• ถูกมองในแง่ลบเรื่องใช้แรงงานเด็กในการผลิตเพื่อลดต้นทุน
damnood ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
UID: 2179
สำคัญ: 0
โพส: 1
เงิน: 1 บาท
ความดี: 0 แต้ม
เครดิต: 60 แต้ม
จิตพิสัย: 0 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2011-09-10
ใช้งานล่าสุด: 2011-09-13
รบกวนช่วยกรุณา บอกเกี่ยวกับ การวิเคระห์ 4P ของ S&P หน่อยจะได้มั้ยครับ
ปล.ขอบคุณล่วงหน้าเลยครับ
win ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
UID: 2857
สำคัญ: 0
โพส: 2
เงิน: 2 บาท
ความดี: 0 แต้ม
เครดิต: 70 แต้ม
จิตพิสัย: 0 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2011-11-18
ใช้งานล่าสุด: 2011-11-23
1
แผนวิสาหกิจฉบับที่ 4 (ปีงบประมาณ 2545 - 2549)
        จากการประมวลยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญในกรอบและทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ม9 ร่างแผนมหาดไทย ฉบับที่ 7 นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประปาส่วนภูมิภาค การประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาการพิจารณาถึง โอกาส ข้อจำกัด จุดอ่อน และจุดแข็งขององค์กร การคาดการณ์สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสภาวการณ์ สิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ การประปาส่วนภูมิภาค ในช่วงระยะเวลาของแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 4 การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้กำหนดบทบาท รูปแบบและ แนวทางการ ดำเนินงานขององค์กร รวมทั้ง กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์หลัก เป้าหมาย แผนการดำเนินงานด้านต่าง ๆ รวมทั้ง กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงานของแต่ละแผนงาน ดังนี้
-     บทบาทรูปแบบ และการดำเนินงาน ของการประปาส่วนภูมิภาคในช่วงแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 4
-    วิสัยทัศน์
-    ภารกิจ
-    วัตถุประสงค์หลัก
-    เป้าหมาย
-    การคาดหมายผลการดำเนินงานด้านกายภาพ
-    แผนการดำเนินงาน
-    แผนการลงทุน
-    แผนการเงิน
-    แผนการตลาด
บทบาทรูปแบบ และแนวทางการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาคในช่วงแผนวิสาหกิจฉบับที่ 4
        ในช่วงแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 4 กล่าวได้ว่า เป็นจุดพลิกผันบทบาท รูปแบบ และแนวทางการดำเนินงานประปาส่วนภูมิภาคเป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางประกอบการจัดแผนวิสาหกิจฯ เช่น การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  และแผนการแปรรูปกิจการสาขาด้านน้ำของประเทศไทย เป็นต้น ในด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นนั้น ถึงแม้หลักการทั่วไปในการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะของรัฐให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ปรากฏในร่างแผนการกระจายอำนาจฯ จะพิจารณาภารกิจของส่วนราชการเป็นหลัก สำหรับภารกิจของรัฐวิสาหกิจให้ถ่ายโอนในกรณีเป็นนโยบายของรัฐบาล หรือเมื่อพิจารณาความเหมาะสม และประสิทธิภาพของการบริการสาธารณะที่ประชาชนจะได้รับแล้ว สมควรถ่ายโอนโดยที่ภารกิจทางด้านโครงสร้างพื้นฐานประเภทสาธารณูปโภค (แหล่งน้ำ/ระบบประปาชนบท) กำหนดให้เป็นการถ่ายโอนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมทรัพยากร
2
ธรณี กรมโยธาธิการ กรมการปกครอง กรมอนามัย และกรมชลประทาน เป็นต้น โดยมิได้กำหนดภารกิจของรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค ก็พร้อมที่จะถ่ายโอนกิจการประปาบางส่วน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวข้องกับแนวทาง และมาตรการในการถ่ายโอนที่เหมาะสมต่อไป สำหรับแผนการแปรรูปกิจการสาขาด้านน้ำของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการเสนอบทบาท รูปแบบ และแนวทางการดำเนินงาน ของการประปาส่วนภูมิภาค ในอนาคตก็ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา TASMAN
        อย่างไรก็ตาม ในการจัดแผนวิสาหกิจฉบับที่ 4 การประปาส่วนภูมิภาคได้กำหนดบทบาทองค์กรในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินกิจการประปา (Operator) กล่าวคือ ผลิตและให้บริการน้ำประปาในเขตจ่ายน้ำ เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่จะนำพาองค์กรชั้นดี เพื่อปวงชนที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง โดยจะบริหารจัดการระบบประปาในท้องที่ตั้งแต่เทศบาลตำบลขึ้นไป จนถึงเทศบาทนคร และเมืองพัทยา เช่นที่การประปาส่วนภูมิภาคให้บริการในปัจจุบัน สำหรับชุมชนระดับองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบลขนาดเล็ก ซึ่งเป็นกิจการประปาที่มีระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก และไม่ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการนั้น การประปาส่วนภูมิภาค จะให้บริการในลักษณะเป็นที่ปรึกษา หรือฝึกอบรมทางด้านวิชาการ หรือ การบริหารจัดการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ให้สามารถดูแลกิจการประปาท้องถิ่นทั้งระบบได้ด้วยตนเอง บทบาท รูปแบบ และแนวทางการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค ในฐานะผู้ดำเนินกิจการประปา (Operator) อาจปรับเปลี่ยนไป เมื่อผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา Tasman แล้วเสร็จ (ในราวเดือนพฤษภาคม 2544) และเมื่อการประปาส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาบทบาท รูปแบบ และแนวทางการดำเนินงานของตนเองได้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนการประปาส่วนภูมิภาค จะได้นำไปปรับปรุงแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 4 ให้สอดคล้องกัน ซึ่งอาจเริ่มได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2546
     วิสัยทัศน์
" เป็นองค์การชั้นดีเพื่อปวงชนที่ให้บริการน้ำประปาอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและได้มาตรฐาน "
     ภารกิจ
          เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้ำประปาและน้ำดิบตามนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐ และสุขอนามัยของประชาชนเป็นสำคัญ ภารกิจหลักของการประปาส่วนภูมิภาค มี 3 ประการ ได้แก่
         1.  ประกอบและส่งเสริมธุรกิจการประปา และจำหน่ายน้ำดิบ
          2.  สำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ำดิบ เพื่อจำหน่าย และเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา
   3
          3.  ดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยงกับหรือต่อเนื่องกับธุรกิจการประปา และการจำหน่ายน้ำดิบ
     วัตถุประสงค์หลัก
          เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และรูปแบบการดำเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค ในช่วงระยะเวลา 5 ปี จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้
          1.  ดำเนินการให้มีผลกำไร เพื่อนำไปใช้ในการลงทุน
          2.  ปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวสูง
          3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีคุณภาพ
          4.  เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่องค์กร โดยแยกการลงทุนทางด้านธุรกิจและสังคมให้ชัดเจน
    เป้าหมาย
          เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวข้างต้น จึงได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน ดังนี้
          1.  ด้านการเงิน
               -  กำหนดให้มีการลงทุนเฉลี่ยปีละ 6,680 ล้านบาท หรือรวม 5 ปี เป็นเงินประมาณ 33,400 ล้านบาท
                -  ผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์รวม (ROA) เท่ากับ 3 -5 %
          2.   ด้านการบริหาร
               -  เพิ่มผู้ใช้น้ำสุทธิเฉลี่ยปีละ 97,000 ราย
          3.  ด้านการพัฒนาองค์กร
              -  พัฒนาบุคลากร โดยจัดสรรงบประมาณด้านฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 0.3 % ของรายได้ในปีงบประมาณเดียวกัน รวมทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
               -  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 1 % ของรายได้ในปีงบประมาณเดียวกัน
               -  พัฒนาเทคโนโลยีด้านประปา โดยจัดสรรงบประมาณเพิ่มการวิจัยไม่น้อยกว่า 0.1 % ของรายได้ในปีงบประมาณเดียวกัน
          4.  ด้านการบริหารจัดการ
               -  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการองค์การให้ทันสมัย เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีขีดความคล่องตัวสูง
                -  ลดน้ำสูญเสียในระบบจ่ายให้เหลือ 25 % ภายในปี 2549
                -  เพิ่มบทบาทภาคเอกชน โดยให้มีสัดส่วน ปริมาณน้ำที่รับซื้อจากภาคเอกชนต่อปริมาณน้ำจำหน่ายรวม จาก 13.8 % ในปี 2545 เพิ่มเป็น 18.2 % ภายในปี 2549
            
4
               -  บริหารจัดการแหล่งน้ำดิบสำหรับกิจการประปาให้เป็นระบบเพื่อให้มีจำนวนเพียงพอและมีคุณภาพเหมาะสมสำหรับผลิตน้ำประปา ทุกสำนักงานประปาตลอดปี
    แผนการดำเนินงานและแผนกลยุทธ์ แต่ละด้านมีแนวทางการดำเนินงานดังต่อไปนี้
     แผนงานที่ 1 การปรับปรุงด้านการบริหารและการจัดการองค์กร
     กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ระบบการบริหาร ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร
-     ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารองค์กรให้มีความคล่องตัว ทันสมัย และรอง รับการบริหารงานเชิงธุรกิจให้มากขึ้น
-    ปรับปรุงระบบการบริหารเพื่อนำไปสู่การบริหารแบบหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Satrategic Business Unit) ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อหารายได้มาชดเชยกิจการที่รัฐควบคุมอยู่
-    นำระบบการบริหารควบคุมคุณภาพ (Total Quality Management) มาปรับใช้กับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
-    กระจายการบริหารไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยเน้นการกระจายอำนาจการจัดการด้านต่าง ๆ โดยนำแนวคิดในการจัดศูนย์กำไรมาใช้ เพื่อให้การบริหารภายในมีประสิทธิภาพ และคล่องตัว
-    ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และแก้ไขวิธีดำเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านการบริหารภายใน และการให้บริการประชาชนให้เป็นลักษณะ One Stop Service โดยที่การปรับปรุงจะต้องเปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างเปิดกว้าง
-    รับโอนประปาท้องถิ่นตามความเหมาะสมและจำเป็นโดยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
                โอนคืนประปาท้องถิ่นที่มีระบบผลิต-จ่าย ไม่ซับซ้อน และประปาตามที่ท้องถิ่นร้องขอ          
                 ทั้งนี้ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละท้องถิ่นและองค์กร
-    พิจารณาจัดตั้งบริษัทในเครือตามความเหมาะสมและสภาพการณ์
-    ศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบที่มีต่อการประปาส่วนภูมิภาค พนักงาน และผู้ใช้น้ำ ในการจัดตั้งเป็น Holding Company หรือบริษัทจำกัด ตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ
     กลยุทธ์ที่ 1.2 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหาร
-    นำระบบอัตโนมัติมาช่วยในการควบคุมการผลิตและจ่ายน้ำเพิ่มขึ้น
-    นำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารกิจการประปาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
-    ให้เอกชนเข้าร่วมพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
     กลยุทธ์ที่ 1.3 ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน
-    ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งโครง การต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
-    กำหนดดัชนีวัดผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
5
     กลยุทธ์ที่ 1.4 ปรับปรุงระบบการจัดการพัสดุ
-    จัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์
-    จัดระบบการจัดการพัสดุในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
-    ปรับปรุงข้อบังคับการจัดซื้อ และจัดจ้าง ของการประปาส่วนภูมิภาคให้เกิดความคล่องตัว และกระจายอำนาจไปสู่สำนักงานประปาให้มากที่สุด
     กลยุทธ์ที่ 1.5 ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
-    ปฐมนิเทศพนักงานที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค ภาระหน้าที่ของพนักงานต่อองค์กร มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน และจริยธรรมของพนักงานของรัฐ
-    ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาตนและพัฒนางานให้พนักงานทุกระดับชั้นมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสม รวมทั้งให้มีคุณธรรมจริยธรรม และอุดมการณ์ที่มุ่งประโยชน์ของส่วนรวม โดยมีเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม/สัมมนา ที่ครอบคลุมทั้งด้านเทคโนโลยี การประปา คอมพิวเตอร์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On the job training) ในวิชาชีพและทางด้านบริหาร และฝึกอบรมความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
-    พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม และสัมมนาเพื่อพัฒนานักบริหารทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม ขณะดำรงตำแหน่ง และก่อนเข้ารับตำแหน่ง โดยมีวิธีการฝึกอบรม และพัฒนาที่เป็นระบบ มุ่งสร้างความสามารถ และทักษะในวิชาชีพหลัก และทางด้านบริหาร
-    ส่งเสริมให้พนักงานไปฝึกอบรม/สัมมนาในหลัดสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่การประปาส่วนภูมิภาคจะได้รับเป็นหลัก
-    ส่งเสริมให้พนักงานไปสอบแข่งขันเพื่อรับทุนไปฝึกอบรม/สัมมนา หรือศึกษาเพิ่มเติม รวมทั้งให้ลาไปศึกษาเพิ่มเติม ณ สถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
-    ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการประปา เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากร
-    เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกมาศึกษาดูงาน เพื่อสร้างสัมพันธภาพ และภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร และให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น
-    ปัจฉิมนิเทศพนักงานซึ่งจะเกษียณอายุงาน โดยการเตรียมให้ผู้จะเกษียณอายุงานมีความรู้
                ด้านการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ ความรู้ด้านกฏหมาย รวมทั้งการใช้เวลาภายหลังการ
6
                 เกษียณอายุงานอย่างมีคุณค่าและมีความสุข
     กลยุทธ์ที่ 1.6 จัดทำแผนกำลังคน
-    ปรับปรุงการวางแผนกำลังคนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร โดยตรวจสอบวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
-    กำหนดแผนอัตรากำลังระยะ 5 ปี โดยคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน และการให้เอกชนเข้ามารับช่วงการดำเนินงานในบางส่วน
-    ปรับปรุง Job Description ของตำแหน่งต่าง ๆ
-    กำหนดสัดส่วนกำลังคนให้สอดคล้องกันทั้งในด้านกลุ่ม คุณวุฒิ สาขาวิชาชีพ และประสบการณ์
-    สร้างระบบการสรรหา คัดเลือก บุคคลในเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณภาพมาไว้กับองค์กร
-    ปรับปรุงระบบการแต่งตั้งพนักงานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ และการบริหารงานเชิงธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นคุณภาพและผลงานของบุคคลเป็นหลัก
-    ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส่งเสริมให้พนักงานมีวินัยด้วยตนเอง (Self Discipline) และรักษาบุคลากรที่ดีมีคุณภาพไว้กับองค์กร
-    ดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด เพื่อจัดรูปแบบองค์กรให้มีขนาดที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการแบบกึ่งเอกชน
-    ศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สำหรับโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข
-    ประสานงานจัดตั้งกองทุนสวัสดิการพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
     กลยุทธ์ที่ 1.7 ปรับปรุงสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์
-    ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ให้เหมาะสม
-    ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่าง ๆ มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน และมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กรอย่างกว้างขวาง
-    ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
-    ปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการของพนักงานรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น การทำสัญญากับโรงพยาบาลเอกชนในการรักษาพยาบาล เป็นต้น
-    การจัดทำกิจกรรม และโครงการส่งเสริมสุขภาพ การมีสถานที่เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย การปรับปรุงคุณภาพรถบริการ และศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน การประปาสุขภาพและอุบัติเหตุ

7
  แผนงานที่ 2 การเงินและการลงทุน
     กลยุทธ์ที่ 2.1 จัดทำแผนการเงิน
-    ปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าน้ำประปาและค่าบริการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับต้นทุน
-    จัดหารายได้เสริมนอกเหนือจากการจำหน่ายน้ำประปา เช่น จำหน่ายน้ำดิบหรือบริหารจัดการสินทรัพย์เพื่อให้ได้ผลติอบแทนทางด้านการเงินที่เหมาะสม เป็นต้น
-    ควบคุมค่าใช้จ่าย รวมทั้งด้านบุคลากรให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
     กลยุทธ์ที่ 2.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารการเงิน
-    ปรับปรุงระบบ และวิธีการจัดเก็บค่าน้ำ ของสำนักงานประปาให้มีประสิทธิภาพ
-    ควบคุม กำกับดูแล ตัวเลขหนี้ที่กู้ยืมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
-    ปรับปรุงระบบบัญชี การเงิน และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
-    จัดทำแผนการเงินระยะสั้นและระยะยาว
     กลยุทธ์ที่ 2.3 จัดทำแผนการลงทุน
-    กำหนดกรอบแผนการลงทุน โดยแยกการลงทุนทางด้านธุรกิจและด้านสังคม โดยคำนึงถึงสถานะการเงินของการประปาส่วนภูมิภาคเป็นสำคัญ
-    ลงทุนในโครงการที่มีผลตอบแทนสูง
-    ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อหารายได้เสริม
     กลยุทธ์ที่ 2.4 จัดทำแผนการจัดหาแหล่งเงินทุน
-    ให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการประปา
-    จัดหาแหล่งเงินกู้ต่างประเทศหรือภายในประเทศ แบบเงื่อนไขผ่อนปรน และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยต่ำ
-    ออกพันธบัตรเพื่อกู้เงินจากภายในประเทศ
-    ระดมเงินทุนผ่านบริษัทในเครือ
-    การประสานงานกับหน่วยงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เพื่อของบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลในการดำเนินการร่วมในพื้นที่เดียวกัน
แผนงานที่ 3 การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในกิจการประปา
     กลยุทธ์ที่ 3.1 ศึกษาวิจัยและพัฒนา หรือแสวงหาผลการวิจัยพัฒนาเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในกิจการประปา
-    ศึกษาหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาในหัวข้อเรื่องการปรับปรุงการให้บริการผู้ใช้น้ำ และการลดอัตราน้ำสูญเสีย
8
-    ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาสำหรับพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค หรือบุคคลภายนอก เพื่อจัดทำวิจัยเกี่ยวกับงานประปา หรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อการประปาส่วนภูมิภาค
     กลยุทธ์ที่ 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และการส่ง-จ่ายน้ำ
-    ขยายผลการใช้ระบบ SCADA ไปยังสำนักงานประปาที่มีความเหมาะสม
-    ขยายผลระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติให้เต็มรูป
-    นำระบบ Energy Audit มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
     กลยุทธ์ที่ 3.3 ริเริ่มการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้
-    ทดลองใช้ระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบประปา
-    ทดลองนำระบบผลิตน้ำประปาทางเลือก เช่น ระบบ Reverse Osmosis มาใช้เพื่อประโยชน์ในเชิงวิชาการ และการเปรียบเทียบกับการผลิตในรูปแบบปกติ
     กลยุทธ์ที่ 3.4 ส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงชุดผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่กรณีฉุกเฉิน
-    สำรองชุดผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ฉุกเฉินทางรถ
-    สำรองชุดผลิตน้ำประปาเคลื่อนที่ฉุกเฉินทางเรือ
     กลยุทธ์ที่ 3.5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้รองรับตามความต้องการใช้และสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
-    พัฒนาระบบเครือข่ายภายในการประปาส่วนภูมิภาค
-    พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลและเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำหรับให้บริการจดหมายอิเล็คโทรนิคเมลล์ และถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
-    พัฒนาระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน เพื่อสนับสนุนการเรียกใช้ข้อมูลร่วมกับหน่วยงาน/บุคคลภายนอก
-    จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การจัดการและเชื่อมโยงเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แผนงานที่ 4 การเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการประปา
     กลยุทธ์ที่ 4.1 กำหนดบทบาทภาคเอกชนในกิจการประปาที่เหมาะสม
-    ดำเนินการตามผลการศึกษาการเพิ่มบทบาทภาคเอกชน
     กลยุทธ์ที่ 4.2 จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุน ในกิจการประปา
-    เผยแพร่ข้อมูลขาวสารเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุน เช่น วารสารน้ำ การเผยแพรข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
   แผนการลงทุน
        การลงทุนในช่วงแผนวิสาหกิจ ฉบับที่ 4 นั้น การประปาส่วนภูมิภาคได้พิจารณาลงทุนโครงการ
9
ที่ให้ผลตอบแทนในทางธุรกิจและเพื่อบริการสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงาน และภาพกิจของการประปาส่วนภูมิภาค ในช่วงแผน 5 ปี ซึ่งในแผนวิสาหกิจฉบับนี้ การประปาส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงขยายระบบประปา ประมาณปีละ 20 แห่ง การปรับปรุงระบบประปาหลังรับโอน การวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำไปยังหมู่บ้านในชนบท การพัฒนาและจัดการแหล่งน้ำ รวมทั้งการลดอัตราน้ำสูญเสีย
        จากการคาดหมายผลการดำเนินงานด้านกายภาพ ในด้านเป้าหมายจำนวนผู้ใช้น้ำ จำนวนผู้ใช้น้ำเพิ่มสุทธิ ปริมาณการผลิตน้ำประปา ปริมาณการจำหน่ายน้ำประปา และปริมาณน้ำสูญเสีย คาดว่า การประปาส่วนภูมิภาคจะต้องใช้เงินลงทุนในช่วงระยะเวลา 5 ปี ประมาณ 33,400 ล้านบาท (วงเงินเต็มโครงการ)      
          การประปาส่วนภูมิภาคจะลงทุนในพื้นที่ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุนด้วยเงินรายได้ หรือเงินกู้ หรือเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในบางโครงการ หรือขอรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นบางส่วน เช่น โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และโครงการลดน้ำสูญเสีย เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73 ของกรอบวงเงินลงทุนรวม
        สำหรับการลงทุนในโครงการที่ไม่คุ้มทุน หรือเป็นการลงทุนทางสังคม การประปาส่วนภูมิภาคจะดำเนินการโดยเงินอุดหนุนจากรัฐบาลทั้งหมด เช่น  โครงการปรับปรุงประปาหลังรับโอน และโครงการเร่งรัดขยายประปาชนบท เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของกรอบวงเงินลงทุนรวม
        เงินลงทุนของการประปาส่วนภูมิภาค สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และส่วนที่ใช้เงินรายได้/พันธบัตร เป็นภาระการเงินขององค์กร ซึ่งโดยเฉลี่ยทั้ง 5 ปี สัดส่วนเงินอุดหนุนต่อเงินรายได้/พันธบัตร เท่ากับ 62 : 38 (ไม่รวมเงินลงทุนจากภาคเอกชน) รายละเอียดประมาณการแหล่งเงินลงทุนและสัดส่วนแหล่งเงินลงทุนในช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2545 -2549
        นอกจากนี้ การประปาส่วนภูมิภาค ยังมีนโยบายให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนในกิจการประปา ซึ่งเป็นการลดภาระการลงทุน ของการประปาส่วนภูมิภาค สำหรับการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการประปา จะเป็นไปในรูปแบบที่ผ่านมา คือ ดำเนินการเป็นรายพื้นที่ตามความเหมาะสมของพื้นที่นั้น ๆ หรือจะดำเนินการเป็นกลุ่มพื้นที่/โซน โดยจำแนกตามสภาพภูมิศาสตร์ หรือความเหมาะสมของแหล่งน้ำ ยังคงต้องรอผลการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษาเสียก่อน
        อย่างไรก็ตาม ในแผนวิสาหกิจฉบับที่ 4 ประมาณการว่าสัดส่วนค่าซื้อน้ำประปาจากเอกชนเทียบกับรายได้ค่าน้ำจะเพิ่มขึ้นจาก 10.8% ในปี 2545 เป็น 23.1% ในปี 2549 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 800 ล้านบาทในปี 2545 และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2,650 ล้านบาท ในปี 2549 หรืออีกนัยหนึ่ง ปริมาณ
น้ำที่การประปาส่วนภูมิภาคจะรับซื้อจากภาคเอกชนต่อปริมาณน้ำจำหน่ายรวม คิดเป็นสัดส่วน 13.8% ในปี 2545 และเพิ่มขึ้นเป็น 18.2% ในปี 2549
10
     แผนการเงิน
          ในช่วงปี 2545 -2549  การประปาส่วนภูมิภาคจะบริหารการเงิน และสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยดำเนินกิจการให้มีรายได้ เหลือพอที่จะใช้หนี้เงินกู้ และดอกเบี้ยที่ใช้ สำหรับการลงทุนในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งหนี้ที่เกิดจากการลงทุนใหม่ ทั้งนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ให้กลไกราคาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ อัตราค่าน้ำ ค่าบริการ และค่าติดตั้ง จะต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยกำหนดเป้าหมายในการบริการการเงินไว้ ดังนี้
          1. นำเทคนิคการบริหารการเงินมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเงิน และบริหารเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ระยะปลอดหนี้ยาว และเวลาผ่อนชำระยาว รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลทางการเงิน เพื่อสามารถใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          2. ปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าน้ำให้สอดคล้องกับการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินการโดยใช้สูตรการปรับอัตราค่าน้ำประปาอัตโนมัติ
          3. พัฒนาการระบบบัญชี และการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการตัดสินใจ
           4. กำหนดเป้าหมายสำคัญของอัตราส่วนทางการเงินให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
          - อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อภาระการชำระคืนเงินกู้ (Debt Service Coverage) ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า
          - ตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ประมาณร้อยละ 3-5
          - อัตราค่าใช้จ่ายบุคลากรต่อต้นทุนรวม เท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 30
    แผนการตลาด
          เพื่อให้ปริมาณการจำหน่ายน้ำประปาและรายได้ของการประปาส่วนภูมิภาคเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ การประปาส่วนภูมิภาค จะเน้นกลไกมาตรการด้านการตลาดในทุกวิถีทาง ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านอื่น ๆ โดยกำหนดเป็นแผนระยะสั้นและระยะยาว เช่น การให้ความสำคัญกับการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สามารถดื่มได้จากก๊อก การเพิ่มความถี่ของการออกหน่วยพบปะประชาชน การให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้น้ำประปาที่ประหยัดและมีคุณค่าผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ การประชาสัมพันธ์การใช้น้ำในเชิงรุกให้มากขึ้น การเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับประชาชนในการติดต่อขอติดตั้งประปาและบริการอื่น ๆ การกำหนดราคาค่าน้ำที่เหมาะสมและเป็นธรรม การลดค่าน้ำประปาในโอกาสสำคัญ ๆ ตลอดจนการกำหนดแผนการผลิตให้สอดคล้อง กับแผนการตลาด และแผนการเงินเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารระบบประปาในเชิงธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ เป็นต้น
11
เอกสารอ้างอิง

http://www.pwa.co.th/document/affair.htm
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84
win ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
UID: 2857
สำคัญ: 0
โพส: 2
เงิน: 2 บาท
ความดี: 0 แต้ม
เครดิต: 70 แต้ม
จิตพิสัย: 0 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2011-11-18
ใช้งานล่าสุด: 2011-11-23
ตอบกลับโพส 4 โพสของ (win)
ขอให้โชคดีนะครับ
chat ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
UID: 3412
สำคัญ: 0
โพส: 1
เงิน: 1 บาท
ความดี: 0 แต้ม
เครดิต: 60 แต้ม
จิตพิสัย: 0 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2012-01-16
ใช้งานล่าสุด: 2012-01-16
รบกวนช่วยกรุณา บอกเกี่ยวกับ การวิเคระห์
การวิเคราะห์สถานณ์ของตลาดการแฟควบคุมน้ำหนักโดยให้ครอบคลุม
-ระบุคู่แข่งทางตรงและคู่แข่งทางอ้อม
-ลักษณะตลาดและการแข่งขันในตลาดกาแฟควบคุบน้ำหนัก
-วิเคราะห์สถาพการแข่งขันโดยใช้เครื่องมือ Five Forces Model
- โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของตลาดกาแฟควบคุมน้ำหนัก
บริษัท เมอร์ริซันท์ (ประเทศไทย) จำกัด เลือกการใช้กยุทธ์ใดในการเข้าถึงโอกาสทางการตลาด
guitar ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
UID: 3413
สำคัญ: 0
โพส: 1
เงิน: 1 บาท
ความดี: 0 แต้ม
เครดิต: 72 แต้ม
จิตพิสัย: 0 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2012-01-16
ใช้งานล่าสุด: 2012-01-16
ขอการวิเคราะห์ swot ร้านเบเกอรี่หน่อยค่ะ
casanovy ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
UID: 3446
สำคัญ: 0
โพส: 1
เงิน: 1 บาท
ความดี: 0 แต้ม
เครดิต: 54 แต้ม
จิตพิสัย: 0 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2012-01-19
ใช้งานล่าสุด: 2012-01-28
ขอตัวอย่าง การวิเคราะห์ swot
รบกวนช่วยกรุณา บอกเกี่ยวกับ การวิเคระห์
การวิเคราะห์สถานณ์ของตลาดการแฟควบคุมน้ำหนักโดยให้ครอบคลุม
-ระบุคู่แข่งทางตรงและคู่แข่งทางอ้อม
-ลักษณะตลาดและการแข่งขันในตลาดกาแฟควบคุบน้ำหนัก
-วิเคราะห์สถาพการแข่งขันโดยใช้เครื่องมือ Five Forces Model
- โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ของตลาดกาแฟควบคุมน้ำหนัก

บริษัท เมอร์ริซันท์ (ประเทศไทย) จำกัด เลือกการใช้กยุทธ์ใดในการเข้าถึงโอกาสทางการตลาด

รบกวนช่วยตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณคะ
nongsong_33 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
UID: 3842
สำคัญ: 0
โพส: 1
เงิน: 1 บาท
ความดี: 0 แต้ม
เครดิต: 38 แต้ม
จิตพิสัย: 0 แต้ม
ออนไลน์ล่าสุด: 0 (ช.ม.)
สมัครเมื่อ: 2012-03-07
ใช้งานล่าสุด: 2012-03-07
อยากด้ายตัวอย่างการวิเคราะห์ swot โดยใช้หลักการ 5m ของธุรกิจแฟรนไชส์ ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว
รวมทั้งสถานการณ์ทางการตลาดในปัจจุบันของร้านก๋วยเตี๋ยวชายสี่บะหมี่เกี๊ยว
รบกวนช่วยบอกหน่อยนะคะ...สุดๆๆแร้วจิงๆๆค่ะ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
รหัสลับ:

ถาม/ตอบ
4+8 = คำตอบคือ:12
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้